งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น  
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
งานสถาปัตยกรรม
   
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
   
งานโลหะแผ่น
 

ผลงานของไมตรี เมทัล เวิร์ค ทุกชิ้น กลั่นกรองจากประสบการณ์ ความรุ้ และเทคโนโลยีเฉพาะทาง ที่ถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น เราคือผู้ชำนาญการด้านงานแปรรูปโลหะแผ่นทุกชนิด ในทุกรูปแบบการผลิตและอุตสาหกรรม
     >> อุปกรณ์+เครื่องใช้ในโรงพยาบาล เครื่องมือประกอบการแพทย์
     >> อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับงานเกษตรกรรม และโรงเรือนด้านกสิกรรม ทุกชนิด
     >> อุปกรณ์สนับสนุนงานอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ ห้องเย็น อิเลคทรอนิกส์
     >> ชิ้นงานแปรรูปโลหะแผ่นที่เป็น industrial design และ consumer design ทุกประเภท
     >> สถาปัตยกรรมภายในอาคาร งานโครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
     >> และอื่นๆ  อีกมากมาย ที่รอคุณมาค้นพบกับเรา

งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
   
 
 
 
 
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
 
งานโลหะแผ่น
   
 
 
 
 
 
 
 
Pages :
1
งานโลหะแผ่น
งานโลหะแผ่น
งานโลหะแผ่น
งานโลหะแผ่น
  งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น งานโลหะแผ่น  
Maitree Metal Work Co.,Ltd.  109/41 M.6, Bangrak Pattana, Bangbuatong, Nontaburi 11110 THAILAND.
บริษัท ไมตรี เมทัล เวิร์ค จำกัด   109/41  หมู่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel.  02-9202091 / 081-8683959 Fax 02-9201911 Email. maitreemetal@yahoo.com
Design By
ออกแบบเว็บไซต์